മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

co axial Edit
adjective
    ഒരേ അച്ചുതണ്ടോടുകൂടിയ


coaxial Edit
adjective
    ഒരേ അച്ചുതണ്ടോടുകൂടിയ
    having a common axis


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuck, infest, ചൊറിച്ചില്‍, ഛിദ്രം, മഞ്ജുഗമന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean