മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

carcinogen Edit
    അര്‍ബുദത്തിനിടയാക്കുന്ന വസ്തു


carcinogen Edit
Noun
    any substance that produces cancer


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ supernal, അംഗാര്യ, ഫുല്ലനം, മഹദ്വചനങ്ങള്‍, മൈത്രന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean