മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

april fool Edit
    വിനോദാര്‍ത്ഥം മണ്ടനാക്കപ്പെടുന്നവന്‍


April fool Edit
Noun
    a practical joke or trick played on the first day of April


April fool Edit
Noun
    the butt of a prank played on April 1st


Entries from Olam Open Database

April fool(noun)::
    ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന്‌ വിഡ്‌ഢിയാക്കപ്പെടുന്നയാള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ put an end to, പ്രജ്ഞാവതി, ചുക്കുവെള്ളം, ഋണി, വാതാശനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean