മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെണ്ടയ്ക്ക Edit
നാമം
    വെണ്ടച്ചെടിയുടെ കായ്
    lady's finger


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chaperon, decrepitate, fore, startle, അര്‍ദ്ദിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean