മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഹ്രീമൂഢ Edit
വിശേഷണം
    വളരെ ലജ്ജിതനായ,നാണിച്ചുചൂളിപോയ
    affected by bashfulness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവ്വാറ്, അവാപ്യ, അമൃതകല, അത്യുത്സാഹി, പ്രപഞ്ചം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean