മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സ്വഭടന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    അംഗരക്ഷകന്‍‌.
    Body guard.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചില്ലാന്‍, ചുരുട്ടി, വിയാത, മണ്ഡന, മാന്താര്‍ശരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean