മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

സമ്രാട്ട് Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ചക്രവര്‍ത്തി, രാജസൂയം കഴിച്ച രാജാവ്, ഏകച്ഛത്രാധിപതി
    Emperor
Base: Sanskrit
(സ്ത്രീലിംഗം) സമ്രാജ്ഞി

More details: വഴിപോലെ ശോഭിക്കുന്നവന്‍ എന്നര്‍ത്ഥം.


സമ്രാട്ട്
    overlord, suzerain
(വിപരീതം) സാമന്തന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conduce, വ്യാഹരണം, മൃതോത്ഥാനം, അദയ, ആയസ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean