മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ശോകം Edit
    ദുഃഖം, കഠിനമായ മനോവേദന
    grief, heavy mental pain


ശോകം
    dolour
(പര്യായം) ദുഃഖം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sharapnel, wise, അമരനന്ദ, അകൃതവേദി, അനുപാദേയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean