മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്രണപ്പെടുക Edit
    മുറിവേല്‍ക്കുക, വേദനിക്കുക
    be wounded, to feel pain


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ super, അഗ്നിത്രയം, അഭീത, പെരുനീര്‍, കഥ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean