മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യവസായി Edit
    വ്യവസായം ചെയ്യുന്നവന്‍
    industrialist


Entries from Datuk Database

വ്യവസായി(നാമം):: വ്യവസായം നടത്തുന്നവന്‍
വ്യവസായി(നാമം):: ഉത്സാഹശാലി
വ്യവസായി(നാമം):: കൃഷി കൈത്തൊഴില്‍ മുതലായ നിര്‍മാണജോലികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആന്തരോദ്ദേശം, പ്രപിതൃവ്യന്‍, നിലം, glyph, profiteer


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean