മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വ്യത്യസ്തം Edit
    വ്യത്യാസപ്പെട്ട, ഭിന്നമായ
    different, contrary


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ albino, substratum, ആകര്‍ഷകാരിക, മാലിനി, മകരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean