മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വേഡം Edit
    ഒരു തരം ചന്ദനം
    a kind of sandal wood


Entries from Datuk Database

വേഡം(നാമം):: ഒരുതരം ചന്ദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paling, russet, അകോപനന്‍, ചാരന്‍, ചാതുര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean