മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെണ്ട Edit
നാമം
    ഒരു പച്ചക്കറിസസ്യം, ചെറിയ ഓട്ടുമണി
    the tree lady's finger, a small bronze bell


വെണ്ട
    hibiscus


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kittenish, അവലോകയിതാവ്, പ്രാണാചാര്യന്‍, ച്യുതി, ആവസ്ഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean