മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിശ്വകര്‍മ്മജ Edit
നാമം
    സംജ്ഞ, സൂര്യപത്നി
    samja, wife of sun


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ access, brusquely, gird, positive, candescence


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean