മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിരഹി Edit
    പ്രിയപത്നിയമായി അഥവാ കാമുകിയുമായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവന്‍
    one who is, separated from his wife or lady lover


Entries from Datuk Database

വിരഹി(നാമം):: ഭാര്യയെ (കാമുകിയെ) പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. (സ്‌ത്രീ.) വിരഹിണി
വിരഹി(വിശേഷണം):: വിരഹമുള്ള, വേര്‍പെട്ട, ഏകാന്തമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിര്‍ക്കുക, അല്പധീ, അങ്ങാടിയന്‍, അവിശ്രമം, അറുതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean