മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിമാനവേധത്തോക്ക് Edit
    വിമാനങ്ങളെ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്താനുള്ള തോക്ക്
    anti aircraft gun


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ albeit, ചുരുള്‍വാതം, മൃഗവാഹനന്‍, ആശ്രമി, ഉളു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean