മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിധികര്‍ത്താവ് Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    വിധിക്കുന്നവന്‍, ന്യായാധിപന്‍.
    Arbitrator.
Base: Sanskrit


വിധികര്‍ത്താവ്
    arbiter


Entries from Datuk Database

വിധികര്‍ത്താവ്(നാമം):: വിധിക്കുന്നവന്‍, ന്യായാധിപന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monochord, upstairs, അതിഗ, ഭഗ്നി, ഭൗജംഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean