മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാസിതം Edit
    ശബ്ദം, അറിവ്
    sound, knowledge


Entries from Datuk Database

വാസിതം(നാമം):: ശബ്ദം
വാസിതം(നാമം):: അറിവ്
വാസിതം(നാമം):: സുഗന്ധംവരുത്തിയത്
വാസിതം(നാമം):: ഉടുത്തത്
വാസിതം(നാമം):: പാര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിമിത്രന്‍, ഛര്‍ദ്ദിക, വിറകൊള്ളുക, മാരീചം, നൂതനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean