മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാനിടം Edit
നാമം
    സ്വര്‍ഗ്ഗലോകം,വാനുലകം
    heaven


വാനിടം
(പര്യായം) സത്പഥം


Entries from Datuk Database

വാനിടം(നാമം):: വാനുലകം, സ്വര്‍ഗലോകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആനക്കോപ്പ്, മൂശേട്ട, ഉന്മനസ്ക, പഠനം, പ്രയോഗക്ഷമത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean