മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വസുശ്രേഷ്ഠം Edit
    സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി
    gold, silver


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get away, post mortem examination, അത്യുഷ്ണം, പ്രതിജവാബ്, ഭീഷ്പഞ്ചകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean