മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വസുശ്രേഷ്ഠം Edit
    സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി
    gold, silver


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decade, incontrovertible, propensity, ഋക്ഷരന്‍, മഹാഫലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean