മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ണ്ണജ്യേഷ്ഠന്‍ Edit
    ബ്രാഹ്മണന്‍
    brahmin


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hard, physiognomy, retentive, മണ്‍കുടം, അസതീസുതന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean