മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ജ്ജനം Edit
    ഉപേക്ഷിക്കല്‍, പരിത്യജിക്കല്‍
    abandonment, abhorring


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ facilitate, soothe, അടുക്കളപ്പൂങ്കാവ്, അപഗ്രഥിതകക്ഷ്യ, അഗ്നിഭൈരവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean