മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരവര്‍ണ്ണം Edit
    സ്വര്‍ണ്ണം
    gold


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phial, barycentric, ആഖുപുത്രന്‍, ചവല, അത്തച്ചമയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean