മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രജനീമുഖം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സായംകാലം, സന്ധ്യ, രാത്രിയുടെ ആരംഭം.
    Dusk, Beginning of night.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

രജനീമുഖം(നാമം):: സായങ്കാലം, സന്ധ്യ
രജനീമുഖം(നാമം):: രാത്രിയുടെ ആരംഭം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catechism, publicist, അഴിവന്‍, അലത്തകം, വാസ്തവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean