മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

രക്ഷിഭടന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    കാവല്‍ഭടന്‍.
    Sentry.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

രക്ഷിഭടന്‍(നാമം):: കാവല്‍ഭടന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ musketry, sardonic, ചര്‍ച്ചരി, ചര്‍മ്മകീലം, അത്താഴപ്പട്ടിണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean