മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യവനിക Edit
    തിരശ്ശീല, തുണികൊണ്ടുള്ള മറ
    curtain, screen


Entries from Datuk Database

യവനിക1(നാമം):: യവനി, യവനസ്‌ത്രീ
യവനിക2(നാമം):: തിരശ്ശീല, നാടകവേദിയിലെ കര്‍ട്ടന്‍
യവനിക2(നാമം):: തുണികൊണ്ടുള്ള മറ, വാതിലിലെയും മറ്റും കര്‍ട്ടന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bruit, ചാവടിയന്തിരം, മദിരാക്ഷി, പ്രാതിഹാര്യം, കൃശാംഗന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean