മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൈനാത്തന്‍ Edit
    അലക്കുകാരന്‍
    washerman


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affective, polygamy, wording, അഗ്നിസ്തഭം, യാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean