മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേരു Edit
    മഹാമേരു പര്‍വ്വതം
    mount Meru


Entries from Datuk Database

മേരു(നാമം):: ഒരു പര്‍വതം (മഹാമേരു)
മേരു(നാമം):: ഉത്തരധ്രുവം
മേരു(നാമം):: ജപമാലയുടെ നടുനായകമണി
മേരു(നാമം):: ഋഷഭനെ മാതാവ്
മേരു(നാമം):: ത്രിമാനരൂപത്തിലുള്ള ശ്രീചക്രം, ഓരോചക്രവും ക്രമമായി ഉയര്‍ത്തി പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brim, barrage, അപഗരന്‍, ചാക്കാല, മോഹിപ്പിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean