മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേഘനാദം Edit
    ഇടിമുഴക്കം
    thunderbolt


മേഘനാദം Edit
    ചെറുചീര


Entries from Datuk Database

മേഘനാദം(നാമം):: ഇടിമുഴക്കം
മേഘനാദം(നാമം):: ചെറുചീര
മേഘനാദം(നാമം):: പ്ലാശ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചമയപ്പുര, , ഉല്‍പ്ലവ, ഉന്മേഷദായകം, പൊന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean