മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃതോത്ഥാനം Edit
    ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്
    resurrection


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retrospect, sporadic, unacknowledged, anomalous, അരിഷ്ഠനേമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean