മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃകണ്ഡു Edit
    ഒരു മുനി
    an ascetic


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lather, univalent, അര്‍വ്വാക്, അക്കാനിമാടന്‍, ആരോഹി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean