മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂത്രമൊഴിവ് Edit
    മൂത്രസംബന്ധിമായ ഒരു രോഗം
    a kind of urinary disease


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ take back, അംഗാരവൃക്ഷം, ആള്‍ക്കുരങ്ങ്, ആഘടി, അധീതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean