മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂകാംബിക Edit
    ദുര്‍ഗ്ഗ
    Goddess Durga


Entries from Datuk Database

മൂകാംബിക(നാമം):: ദുര്‍ഗ, കര്‍ണാടകസംസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൊല്ലൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂര്‍ത്തി, കേരളത്തിന്‍റെ വിദ്യാദേവത എന്നു സങ്കല്‍പം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bark, penis, power of attorney, അലസാന്ദ്രം, അന്തരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean