മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഹറം Edit
    ഹിജറാവര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യമാസം
    the first month of the mohamedan year


Entries from Datuk Database

മുഹറം(നാമം):: ഹിജറാവര്‍ഷത്തിലെ ഒരു മാസത്തിന്‍റെ പേര്
മുഹറം(നാമം):: പത്തുനോയമ്പ്, ഒരു മുഹമ്മദീയാഘോഷം (ഹിജറാ 61 മുഹറം പത്താംതീയതി ഇറാക്കിലെ കര്‍ബല മൈതാനത്തില്‍ വച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തില്‍ വധിക്കപ്പെട്ട ഹുസൈന്‍ റസൂലിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tonga, tribunal, അവക്തവ്യ, വാതായനം, മണ്ഡരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean