മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഷ്ക്കര Edit
    ഗര്‍വ്വിഷ്ഠനായ
    arrogant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രവജ്യ, വിദ്വാന്‍, മൂര്‍ത്തിപൂജകന്‍, കാരുധൗരേയന്‍, തുണ്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean