മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുള്‍കൊളുത്ത് Edit
    ഇറച്ചി തൂക്കുന്ന കൊളുത്ത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pugwash, circumsolar, അറുകാല്‍, പ്രച്ഛര്‍ദ്ദനം, പ്രച്ഛര്‍ദ്ദിക, ഭൂതമാതാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean