മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുലക്കച്ച Edit
    സ്ത്രീകള്‍ മാറുമറയ്ക്കുന്നതിനായി ചുറ്റുന്ന വസ്ത്രം
    women's undergarment to, support the breasts


മുലക്കച്ച
    corsage


Entries from Datuk Database

മുലക്കച്ച(നാമം):: സ്‌ത്രീകള്‍ മുല മൂടത്തക്കവണ്ണം ചുറ്റുന്ന വസ്ത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിദീപ്തി, അംഗല്യം, ബംഹീമ, ചൈത്ര, വൈരക്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean