മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുനമ്പ് Edit
    കോന്തുരുത്ത്, കടലിലേയ്ക്ക് ഉന്തിനില്‍ക്കുന്ന കര
    promontory


മുനമ്പ്
    foreland, isthmus


Entries from Datuk Database

മുനമ്പ്(നാമം):: കോന്തുരുത്ത്, കോടി (കടലിലേക്ക് ഉന്തിനില്‍ക്കുന്ന കര)
മുനമ്പ്(നാമം):: (കുലയുടെ) അറ്റം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ encampment, ourselves, അക്ഷമാലിക, മദ്ധ്യഗന്ധം, ഇളപ്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean