മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിശ്രഭിന്നം Edit
    ഒരു എണ്ണല്‍ സംഖ്യയും ഭിന്നസംഖ്യുംചേര്‍ന്ന സംഖ്യ
    mixed fraction


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ humanize, അദലം, ആദ്യാക്ഷരം, കുറ്റവാളി, കശപിശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean