മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാഷ് Edit
    അദ്ധ്യാപകന്‍
    master teacher


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foreboding, reagent, ഇടര്, ചണ്ഡ, വ്യാദേശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean