മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനം Edit
നാമം
    വഴികാണിക്കല്‍
    guidance


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crash, expedient, അപ്പാണിയം, അകത്തിറച്ചി, പാരിപ്ലവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean