മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാരയാന്‍ Edit
    ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ചെണ്ടകൊട്ടുന്ന വിഭാഗക്കാര്‍
    a caste of drum beaters in, temples


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monarchism, snout, yield, alienable, അയര്‍ച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean