മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാപ്പുറം Edit
    സന്ന്യാസിമാരുടെ ഭവനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മടക്കം, മുളരി, അചര, രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍, കരനിപീഡനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean