മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാധവം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വസന്തകാലം, ഇടവമാസം.
    Spring season, The month Edava.
Base: Sanskrit


മാധവം Edit
    കറുത്ത ചെറുപയറ്
    a variety of green gram


മാധവം Edit
    തേന്‍, തേന്‍കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്
    honey, made of honey


Entries from Datuk Database

മാധ്വം(നാമം):: മാധ്വന്‍റെ മതം, ദൈതസിദ്ധാന്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ authoritarian, gender, ഇണക്കുമുറി, ഭസ്മക്കഞ്ഞി, വിലേപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean