മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാമേധ Edit
    ദുഗ്ഗാദേവി
    Goddess Durga


Entries from Datuk Database

മഹാമേധ(നാമം):: ദുര്‍ഗാദേവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ defoliate, sinister, അദന്ത്യ, ആയുക്തന്‍, പ്രജവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean