മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരുത്കോണം Edit
    വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ ദിക്ക്
    north west region


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cataclysm, infrastructure, അവിയാട്, ആത്മരതി, മുതലിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean