മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനോഭവന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍
    cupid


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pad, ramus, മംഗലസ്ത്രീ, ഇടയീടല്‍, ഇരിപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean