മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദ്ധ്യസ്ഥത Edit
    മാദ്ധ്യസ്ഥം,ഇടനിലനില്‍ക്കല്‍
    mediation


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവകേശി, പഞ്ചാംഗം, പരിസരന്‍, ഉപയമിക്കുക, കടപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean