മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മതവിശ്വാസം Edit
    സ്വമതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
    strong faith in one's religion


മതവിശ്വാസം
    creed


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ albinism, അഭ്യുപസ്ഥിത, ഇറോപ്പ, ഫസലി, വര്‍ണ്ണനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean