മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണ്ടക്കുരല്‍ Edit
    തെങ്ങിന്‍മണ്ട, മണ്‍പാത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unchallenged, ഭാരതഖണ്ഡം, ബുജംഗാക്ഷി, മാര്‍ത്താണ്ഡം, ആസേവനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean